Secretariaatsinfo Maaseik


Algemeen secretariaat

Met algemene vragen of voor het aanvullen van uw bestuurssamenstelling kan u terecht bij het algemeen secretariaat.

Verdeelsecretariaat

Wens je folders, brochures, promotiemateriaal, windbanners, roll-upp, spandoeken, tafeldoeken, parasols, geboortegeschenken of pakketjes … ? 
Afdelingsbesturen kunnen in het gewest maaseik terecht voor materiële ondersteuning. Je kan je bestelling plaatsen via mail naar gezinsbond.verdeelpuntmaaseik@gmail.com of telefonisch naar 0470/627 847. Er wordt samen bekeken wanneer er kan geleverd of afgehaald worden.
Contactpersoon:
° Annita Van Vleymen
   Eilandsweg 35
   3990 Grote Brogel
   Tel: 011 63 49 96
   gezinsbond.verdeelpuntmaaseik@gmail.com

Afdelingen in het maasland kunnen terecht bij
° Els Vanthoor – Erlingen
   Heidestraat 57
  3640 Kinrooi
  Tel: 089 56 84 86
  els.erlingen@gmail.com

Nood aan NMBS-passen of GSM-kaarten?
Bestel deze rechtstreeks in het centrum: telefonisch op 02 507 89 55 of via internet bestelformulier: http://bestuurslid.gezinsbond.be/bestuurslid/formulieren/form_service.htm

Of willen jullie een handelaar in het zonlicht zetten met de grondballon van de gezinsspaarkaart? Deze kan je reserveren op 011 60 10 78, liefst na 17u