Secretariaatsinfo Maaseik

Algemeen secretariaat

Met algemene vragen of voor het aanvullen van uw bestuurssamenstelling kan u terecht bij het algemeen secretariaat:

Verdeelsecretariaat

Wens je folders, brochures, promotiemateriaal, windbanners, roll-upp, spandoeken, tafeldoeken, parasols, geboortegeschenken of pakketjes … ?
Afdelingsbesturen kunnen in het gewest maaseik terecht voor materiële ondersteuning. Je kan je bestelling plaatsen via mail naar gezinsbond.verdeelpuntmaaseik@gmail.com. Er wordt samen bekeken wanneer er kan geleverd of afgehaald worden.

Contactpersoon:

Nood aan NMBS-passen of GSM-kaarten?
Bestel deze rechtstreeks in het centrum: telefonisch op 02 507 89 55 of via internet bestelformulier: http://bestuurslid.gezinsbond.be/bestuurslid/formulieren/form_service.htm

Of willen jullie een handelaar in het zonlicht zetten met de grondballon van de gezinsspaarkaart? Deze kan je reserveren op 011 60 10 78, liefst na 17 uur.