Privacy statement

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, en haar uitvoeringsbesluiten.

Uw gegevens zullen worden opgenomen in de administratieve bestanden van de Gezinsbond vzw teneinde de Bond toe te laten u maximaal te laten genieten van uw lidmaatschapsrechten en -voordelen.

Meer informatie hierover kan bekomen worden bij de leden- en abonnementendienst van de Gezinsbond, Troonstraat 125 1050 Brussel,
tel. 02-507.88.88 of stuur een email.